Home / خبرگزاری صدای افغان (آوا) (صفحه 4)

خبرگزاری صدای افغان (آوا)

وزارت دفاع: نیمی از طالبانی که به شهرها سرازیر شده بودند، به جبهه برنگشته اند

وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که نیمی از هزاران عضو طالبان که در روزهای آتش بس، به مراکز شهرها از جمله کابل پایتخت سرازیر شده بودند، دوباره به جنگ برنگشته و در شهرها باقی مانده اند.

ادامه مطلب

رویای صلح در کشوری که چهار پرچم دارد

طالبان یک جریان سیاسی مشروع و معمولی نیست که حمل پرچم از سوی اعضای آن در مراکز قدرت دولت را بتوان توجیه کرد. این گروه برای حاکمیت و قدرت می جنگد و برای اداره کشور، برنامه های سیاسی و ایدئولوژیک، نیروی مسلح، قانون اساسی، نظام قضایی و سازوکار حکومتی و اداری خاص خود را دارد؛ همانگونه که داعش دارد و نیز نیروهای منسوب به مجاهدین سابق، دست کم در خیالات شان، چنین رویاهایی را می پرورند. بنابراین رسیدن به صلح در کشوری که عملا چهار پرچم، چهار شبه دولت و چهار حوزه حاکمیت سیاسی در آن وجود دارد، بسیار دشوارتر از آن است که با چند روز آتش بس و چند عکس سلفی بتوان به آن دست یافت.

ادامه مطلب