Home / خبرگزاری جمهور (صفحه 30)

خبرگزاری جمهور

طالبان مستغنی هستند و از کشورها تمویل نمی شوند/ من هیچوقت در انتخابات شرکت نکرده ام و نمی کنم

سیداکبرآغا: تأثیر اجرای حدود اسلامی بیشتر از آن است که حکومت ده هزار نفر را زندانی کند. اگر یک نفر به فعل زنا، دُره زده شود، زنا گم می شود. اگر یک نفر قصاص شود، قتل از بین میرود...

ادامه مطلب

توسعه اقتصادی افغانستان؛ دومین ناکامی بزرگ امریکا

امریکا این قدرت را داشت که با مبارزه ای هدفمند و حساب شده با مواد مخدر و اقتصاد جنگی، شاهرگ ها و شریان های فعال اقتصاد مجرمانه در افغانستان را مسدود کند و به جای آن، یک سازوکار مالی و اقتصادی مشروع و مبتنی بر شفافیت و قانونمندی را تقویت نماید.

ادامه مطلب

واکنش رهبران حکومت به حمله انتحاری غرب شهر کابل: حضور مردم در انتخابات گسترده خواهد بود

رهبران حکومت وحدت ملی، حمله انتحاری در غرب شهر کابل را به شدت محکوم کرده و تاکید می‌کنند که این گونه جنایات هیچ‌گاهی نمی‌توانند عزم و اراده مردم را به‌خاطر اشتراک گسترده در روندهای موکراتیک، تضعیف نمایند.

ادامه مطلب