تصویب بودجه ۹۸ توسط مجلس نمایندگان افغانستان؛ سرتیتر روزنامه‌های ۱۱ جدی افغانستان

تصویب بودجه ۹۸ توسط مجلس نمایندگان افغانستان؛ سرتیتر روزنامه‌های ۱۱ جدی افغانستان , ۱۱:۰۶:۰۷

آخرین اخبار